Bimetal SWIP podle technologie navařování

Steel Work Innovation Plate je dvouvrstvý kovový materiál, který vystupuje jako jediný celek. List se skládá ze dvou různých kovů, to mohou být oceli a jejich slitiny, které jsou pevně propojeny v celé ploše styku.

V bimetalu vrstvy plní různé funkce a se nazývají základní a navařená. Základní vrstva přebírá na sebe mechanické namáhání, navařená vrstva má vysokou odolnost proti opotřebení a plní ochrannou funkci.

Изображения листьев металла

Základní vrstva

přebírá na sebe
mechanické namáhání

Navařená vrstva

plní ochrannou
funkci

ОZvláštnosti výroby listů SWIP podle technologie navařování

Maximální odolnost proti opotřebení je dosažena použitím vlastní patentované výrobní technologie, která zahrnuje úplnou automatizaci procesu navařování, což dovoluje řídit všechny parametry: velikosti svařovacího proudu, obloukové napětí, přesah elektrody, stabilitu rychlosti navařování, teplotní režim navařované vrstvy, rychlost příčného pohybu elektrod.

Základní vrstva

Základní vrstva bimetalu může být vyrobena jak z obyčejné nízkouhlíkové oceli, tak z tepelně odolné oceli. Na něj robotickím práškovitým navařováním se aplikuje speciální odolný povlak.

Přečtěte si více

Navařená vrstva

Navařená vrstva může obsahovat karbidy a také karboboridy, nitridy železa a legující prvky. Při navařování se používají materiály jak domácích, tak i zahraničních výrobců.

Přečtěte si více

Bimetalový list SWIP

Výběr požadovaného složení dovolí dosáhnout optimálního ukazatele tvrdosti maximální provozní teploty. Charakteristiky závisí na provozních podmínkách výrobku, charakteru a intenzitě opotřebení.

Přečtěte si více

Viz celý katalog bimetalových listů SWIP standardní velikosti podle technologie navařování

Bimetal SWIP podle technologie svařování výbuchem

Ve spolupráci se Ústavem elektrosvařování akademika Patona byl rozpracován a realizován společný projekt pro výrobu bimetalu, dobývajícího se pulzní metodou. U tohoto typu bimetalových listů pevnostní a mechanické namáhání přebírá základní vrstva z levné oceli a slitin, a plátovací vrstva z nerezové oceli, titanu, mosazi, zirkonia a jiných slitin plní ochrannou funkci před agresivními prostředími, tepelným opotřebením a dalšími faktory.

Изображения листьев металла
Pulzní metod výroby vícevrstvých kovů je perspektivním technologickým procesem, umožňujícím získávat předrobky a výrobky různých velikostí a různých složení kovů a slitin.
Линия

Umožňuje vyrábět součásti a zařízení, které nelze vyrábět tradičními metodami

Po svařování se zachovávají fyzikálně-mechanické vlastnosti svarových kovů nebo slitin.

Dosahuje se největší pevnost spojení mezi materiály

Umožňuje zabezpečit krátký čas výroby a operativnost při plnění objednávky

Výroba je levnější oproti tradičního navařování

Je možné vyrábět jakýkoliv dávky: od jednoho kusu až do stovek tun v měsíc

Viz celý katalog bimetalových listů SWIP standardní velikosti podle technologie svařování výbuchem

Consultar

Jaké úlohy řeší bimetal SWIP?

Výhodou dvouvrstvého kovu je možnost vyrábět hotové výrobky téměř jakéhokoliv formy, včetně válcování a ohýbání. Montáž, spojování a upevňování bimetalových výrobků na ochraňované ploše se provádí buď svařováním, nebo šroubováním a pomocí svorníků apod.

Иконка
Ochrana zařízení proti jakémukoli
druhu opotřebení
Иконка
Čtyřikrát delší
životnost zařízení
Иконка
Zmenšení hmotnosti
vyzdívky do 50%
Иконка
Snížení nákladů
na údržbu a opravy
Иконка
Zmenšení provozních nákladů
na údržbu zařízení
Иконка
Snížení režijní
ceny výrobků
Иконка
Zvýšení produktivity
zařízení
Иконка
Absence dlouhých
prostojů výroby
Иконка
Není třeba kupovat
nové zařízení

Výhody bimetalu SWIP oproti jiným druhům

Srovnávací metalografické výzkumy byly provedeny nezávislou laboratoří. Právě proto jsme přesvědčeni o kvalitě našich výrobků a bereme odpovědnost za bezporuchový provoz opraveného a renovovaného zařízení během záruční doby.

1

20 krát vyšší odolnost než v nízkolegovaných ocelí

2

5 krát vyšší odolnost než v panciři 110Г13 НАРРОХ

3

Zmenšení tloušťky a tím i hmotnosti vyzdívky

4

Hutné slévaní navařovacího kovu mezi válci a vrstvami

Tabulka srovnání bimetalových

desek SWIP s základními třídami oceli podle Brinella

Indikátor síly

Typy oceli

Chcete položit otázku expertů?

Vyplňte níže uvedený formulář a Vás bude kontaktovat váš regionální specialista.

V jakých oblastech se používají bimetalové listy SWIP?

Oblasti použití bimetalu jsou velmi odlišné. Tento materiál umožňuje podnikům ochránit výrobní zařízení nebo zařízení na technické údržbě, opotřebovaného a potřebujícího zvýšení životnosti. Bimetal aktivně se používá při výrobě reaktorů, sloupů, zařízení pro výměnu tepla a různých nádrží.

Изображение сегмента

Důlní průmysl

Изображение сегмента

Kovoprůmysl

Изображение сегмента

Cementářský průmysl

Изображение сегмента

Potravinářský průmysl

Изображение сегмента

Chemický průmysl

Изображение сегмента

Energetický průmysl

Изображение сегмента

Přístavní hospodářství

Изображение сегмента

Energetický průmysl

Výsledky našich klientů

Za 12 let své existence společnost získala neocenitelné zkušenosti v oblasti zvyšování zdroje technologického zařízení a se stala spolehlivým partnerem. Odborné znalosti a dovednosti specialistů společnosti umožnily našim zákazníkům udělat výrobu co nejvíce efektivní a úspěšnou.

Фоновое изображение
Ve vysokopecní dílně č.1 ArcelorMittal Kryvyj Rih a.s. vybavení vysokopecního skipu bimetalickou vyzdívkou SWIP dovolilo zvýšit životnost zařízení 4-krát
Фоновое изображение
Ochrana zařízení radiální usazovací nádrže ArcelorMittal Kryvyj Rih a.s. proti hydroabrazivnímu opotřebení zvětšilo kapacitu tohoto zařízení více než 5-krát
Фоновое изображение
V důsledku instalace přijímací násypky od Steel Work s.r.o. pro vysokopecní dílnu č.1 ArcelorMittal Kryvyj Rih a.s. meziopravní doba zařízení byla zvýšena v několikrát a také byly sníženy náklady na údržbu

V jakých zemích pracujeme?

Využití ve své činnosti moderních technologií a nejnovějších vědeckých rozpracování dovolilo nám rychle vstoupit na mezinárodní trh. Dnes se naši zákazníci nacházejí ve více než 10 zemích po celém světě a naše geografie se neustále rozšiřuje.

Изображение карты

Chcete projednat podmínky spolupráce?

Klikněte na tlačítko níže a Vás bude kontaktovat váš regionální specialista.